Čiastka č. 21/1972 Zb.

Vydaná dňa: 18.09.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
66/1972 Zb. Vyhláška o zadovažovaní pozemku na výstavbu rodinných domčekov 01.10.1972
67/1972 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku zo psov 01.10.1972