Čiastka č. 1/1972 Zb.

Vydaná dňa: 10.02.1972
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1972 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o kooperačných vzťahoch pri rozvoji špecializácie a koncentrácie poľnohospodárskej výroby 10.02.1972
3/1972 Zb. Vyhláška Federálneho Ministerstva vnútra, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch 10.02.1972
4/1972 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov tovaru v turistickom styku 10.02.1972