Čiastka č. 22/1971 Zb.

Vydaná dňa: 30.08.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
75/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o typizácii vo výstavbe 01.10.1971
76/1971 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o Pomocnej stráži Verejnej bezpečnosti 30.08.1971
77/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 01.09.1971