Čiastka č. 12/1971 Zb.

Vydaná dňa: 14.06.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1971 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch 14.06.1971