Čiastka č. 11/1971 Zb.

Vydaná dňa: 04.06.1971
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
37/1971 Zb. Hospodársky zákonník (úplné znenie Hospodárskeho zákonníka, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
38/1971 Zb. Zákon o hospodárskej arbitráži (úplné znenie zákona o hospodárskej arbitráži, ako vyplýva z neskorších zákonných zmien a doplnkov)