Čiastka č. 43/1970 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
142/1970 Zb. Zákon o devízovom hospodárstve 01.01.1971
143/1970 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve 01.01.1971
144/1970 Zb. Zákon o Štátnej banke československej 01.01.1971