Čiastka č. 33/1970 Zb.

Vydaná dňa: 27.11.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
101/1970 Zb. Zákon, ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o dôchodkovej dani a príspevku na sociálne zabezpečenie 27.11.1970
102/1970 Zb. Zákon o zmenách a doplnení zákona č. 133/1969 Zb., ktorým sa ustanovujú zásady pre zákony národných rád o podnikových daniach a príspevku na sociálne zabezpečenie 27.11.1970