Čiastka č. 14/1970 Zb.

Vydaná dňa: 15.05.1970
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
45/1970 Zb. Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí k 100. výročiu narodenia V. I. Lenina a 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou 15.05.1970
47/1970 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej a platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Indiou 30.05.1970