Čiastka č. 4/1969 Zb.

Vydaná dňa: 10.02.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1969 Zb. Ústavný zákon o Rade obrany štátu 01.03.1969
11/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území Československej socialistickej republiky. 25.02.1969