Čiastka č. 22/1969 Zb.

Vydaná dňa: 18.06.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1969 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb. 01.07.1969
58/1969 Zb. Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom 01.07.1969
59/1969 Zb. Zákon o niektorých zmenách v služobných pomeroch vojakov z povolania 01.07.1969