Čiastka č. 20/1969 Zb.

Vydaná dňa: 10.06.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1969 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch 10.06.1969