Čiastka č. 11/1969 Zb.

Vydaná dňa: 17.04.1969
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1969 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky o dojednávaní medzinárodných zmlúv. 24.03.1969
32/1969 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch 02.05.1969