Čiastka č. 8/1968 Zb.

Vydaná dňa: 01.03.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sudánskej republiky 16.03.1968
21/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o výsadách a imunitách medzinárodných odborových organizácií 16.03.1968
22/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o právnom postavení a úľavách medzinárodných odvetvových organizácií pre hospodársku spoluprácu 16.03.1968