Čiastka č. 43/1968 Zb.

Vydaná dňa: 29.11.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
148/1968 Zb. Vládne nariadenie o vykonávaní odvodov zo zisku a z prírastku miezd a o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva 29.11.1968
149/1968 Zb. Vyhláška Úradu pre patenty a vynálezy, ktorou sa mení vyhláška o zastupovaní cudzincov v konaní pred Úradom pre patenty a vynálezy 01.01.1969
150/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa predlžuje platnosť vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 01.01.1969