Čiastka č. 41/1968 Zb.

Vydaná dňa: 04.11.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1968 Zb. Ústavný zákon o československej federácii 01.01.1969
144/1968 Zb. Ústavný zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike 01.01.1969