Čiastka č. 40/1968 Zb.

Vydaná dňa: 31.10.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
140/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní. 01.11.1968