Čiastka č. 38/1968 Zb.

Vydaná dňa: 16.10.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zastúpení zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike pri vykonávaní zahraničného obchodu 16.10.1968
137/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe 16.10.1968