Čiastka č. 34/1968 Zb.

Vydaná dňa: 20.08.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
120/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky o spolupráci na úseku ochrany rastlín 04.09.1968
121/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť 20.08.1968