Čiastka č. 32/1968 Zb.

Vydaná dňa: 07.08.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
115/1968 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vykonávaní článku VI Všeobecnej dohody o clách a obchode 22.08.1968