Čiastka č. 3/1968 Zb.

Vydaná dňa: 12.01.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1968 Zb. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1968 a o niektorých ďalších finančných opatreniach 01.01.1968