Čiastka č. 18/1968 Zb.

Vydaná dňa: 09.05.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1968 Zb. Rozhodnutie prezidenta o amnestii