Čiastka č. 15/1968 Zb.

Vydaná dňa: 10.04.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1968 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia
47/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o spoločných družstevných podnikoch a o vykonávaní pridruženej výroby jednotnými roľníckymi družstvami 10.04.1968
48/1968 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o presune pracovného času v súvislosti s 9. májom 1968 10.04.1968