Uznesenie č. 46/1968 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 15/1968
Platnosť od 10.04.1968 do31.07.1971
Zrušený 44/1971 Zb.

46

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 29. marca 1968

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje

zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 20. marca 1968 č. 39 Zb. o strate funkcie poslanca Národného zhromaždenia.

Laštovička v. r.