Čiastka č. 14/1968 Zb.

Vydaná dňa: 29.03.1968
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1968 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia 29.03.1968
45/1968 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 27/1966 Zb. o priznávaní titulov absolventom, ktorí ukončili štúdium pred účinnosťou zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách. 29.03.1968