Čiastka č. 42/1967 Zb.

Vydaná dňa: 12.12.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1967 Zb. Ústavný zákon o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe 12.12.1967
111/1967 Zb. Zákon o hlavnom meste Prahe 01.01.1968