Čiastka č. 22/1967 Zb.

Vydaná dňa: 14.06.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1967 Zb. Vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu 01.07.1967
57/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu 01.07.1967
58/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci 29.06.1967