Čiastka č. 18/1967 Zb.

Vydaná dňa: 17.05.1967
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1967 Zb. Vládne nariadenie o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe 17.05.1967
47/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o cenách 01.06.1967