Čiastka č. 8/1966 Zb.

Vydaná dňa: 21.04.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
21/1966 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Rady pre colnú spoluprácu 06.05.1966