Čiastka č. 7/1966 Zb.

Vydaná dňa: 30.03.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
19/1966 Zb. Zákon o vysokých školách 01.05.1966
20/1966 Zb. Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu 01.07.1966