Čiastka č. 33/1966 Zb.

Vydaná dňa: 26.10.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
77/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o platovom poriadku pre pracovníkov orgánov štátnej správy 26.10.1966
78/1966 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o poskytovaní odmien pracovníkom rozpočtových organizácií 26.10.1966