Čiastka č. 19/1966 Zb.

Vydaná dňa: 13.07.1966
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1966 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
52/1966 Zb. Zákon o osobnom vlastníctve 01.09.1966
53/1966 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 01.09.1966