Čiastka č. 7/1965 Zb.

Vydaná dňa: 03.03.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu o hospodárení s obalmi pri dodávkach výrobkov 01.04.1965