Čiastka č. 6/1965 Zb.

Vydaná dňa: 23.02.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 10.03.1965
10/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou 23.02.1965