Čiastka č. 59/1965 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
143/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení 01.01.1966
144/1965 Zb. Nariadenie o zmene pôsobnosti vo vydávaní povolení zahraničným prevádzateľom cestnej dopravy na jednotlivé prepravy po území Československej socialistickej republiky 01.01.1966