Čiastka č. 51/1965 Zb.

Vydaná dňa: 25.11.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
123/1965 Zb. Zákon o Československej tlačovej kancelárii 01.01.1966
124/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o otázkach zbavenia vízovej povinnosti občanov Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík pri súkromných cestách do Československej socialistickej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík 10.12.1965