Čiastka č. 5/1965 Zb.

Vydaná dňa: 18.02.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1965 Zb. Smernice o ochrane dreva schválené uznesením vlády 18.02.1965