Čiastka č. 41/1965 Zb.

Vydaná dňa: 25.08.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
88/1965 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami 25.08.1965
89/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o výkupe surového dreva, ochrane stromov rastúcich mimo lesa a o mimoriadnom zásobovaní drevom. 01.09.1965