Čiastka č. 4/1965 Zb.

Vydaná dňa: 12.02.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti 12.02.1965