Vyhláška č. 7/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti

Čiastka 4/1965
Platnosť od 12.02.1965 do31.12.1974
Účinnosť od 12.02.1965 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.

7

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 1. februára 1965

o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4, § 5 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 54 colného zákona č. 36/1953 Zb. a podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Organizácia siete colníc a ich organizačných zložiek a ich pôsobnosť, pokiaľ nie je vymedzená colným zákonom a predpismi tento zákon vykonávajúcimi, je ustanovená v prílohe tejto vyhlášky.


§ 2

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 29/1963 Zb. o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hamouz v. r.


Príloha vyhlášky č. 7/1965 Zb.

I. Abecedný zoznam colníc a colných odbočiek

1.* Banská Bystrica, Malinovského 22
2.Bratislava, nám. Slovenského národného povstania 24
s odbočkami:* Bratislava-hlavná stanica
* Bratislava-prístav
Bratislava-Petržalka
* Devínska Nová Ves
* Rusovce-stanica- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Rajka MĽR-služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
* Trenčín
3.* Brno, Malinovského 3
4.* Břeclav, stanica
s odbočkou:Mikulov
5.* Česká Lípa, mestská stanica
6.* České Budějovice, nákladová stanica
7.* České Velenice, stanica
s odbočkami:České Velenice-cesta
Nová Bystřice
8.Český Těšín, Revoluční 1a (most Družby)- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
s odbočkami:Český Těšín-most Slobody- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
* Český Těšín - stanica
Gorna Leszna PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
9.* Čierna n. Tis., stanica
s odbočkami:Čierna n. Tis - osobné nástupište
Čierna n. Tis. - prekladište
* Veľké Kapušany
Vyšné Nemecké
10.Děčín, ul. Práce 141
s odbočkami:Děčín-hlavná stanica- osobné nástupište
* Děčín-hlavná stanica-dovoz tovar
Děčín-východná stanica-vývoz tovaru
Hřensko
Loubí-prekladište
11.* Fiľakovo, stanica
s odbočkami:Kalonda- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Slovenské Ďarmoty- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Somosköujfalu MĽR - stanica- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Somosköujfalu MĽR - cesta- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
12.* Gottwaldov, třída Úderníků 3910
13.* Horní Dvořiště, stanica
s odbočkou:Dolní Dvořiště
14.* Hradec Králové, stanica
s odbočkami:* Dvůr Králové
* Pardubice
15.* Cheb, stanica
s odbočkami:Cheb-osobné nástupište
Cheb-nákladová stanica
* Aš
Pomezí nad Ohří
* Vojtanov
16.* Jihlava, mestská stanica
17.Karlovy Vary, Jednotných odborů 47
s odbočkou:* Karlovy Vary-horná stanica
18.* Kolín, nákladová stanica
19.* Komárno, most- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
s odbočkami:Komárom MĽR- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
* Nitra
Vamosszabadi MĽR- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
20.* Košice, Engelsova 17
s odbočkami:Hidasnémeti MĽR- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Hosťovce- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Milhosť- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
* Slovenské Nové Mesto- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
21.* Krnov, stanica
s odbočkami:* Mikulovice-stanica
Mikulovice-cesta- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
22.* Lenártovce- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
s odbočkou:Bánréve MĽR- služba sa vykonáva na maďarskom území spoločne s colnými orgánmi MĽR
23.* Liberec, stanica
s odbočkami:* Frýdlant v Čechách
Habartice
* Hrádek nad Nisou
* Jablonec nad Nisou
Jakuszyce PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Zawidów PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
24.* Lichkov, stanica
s odbočkou:Miedzylesie PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
25.* Náchod, Běloves 272
s odbočkami:* Královec- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Kudowa Zdrój PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
* Meziměstí- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Pomezní boudy- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Špindlerovka- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
* Trutnov
26.* Nový Bohumín, stanica
s odbočkami:Chalupki, stanica PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Chalupki-cesta PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Šilhéřovice
27.* Olomouc, Jeremenkova 5
s odbočkami:* Prostějov
* Přerov
* Šumperk
28.* Ostrava, Mariánskohorská 38
s odbočkami:* Opava
* Valašské Meziříčí
29.* Petrovice u Karviné, stanica- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
s odbočkami:Dolní Marklovice- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Golkowice PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Karviná 4-Ráj I- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Karviná 4-Ráj II- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
30.* Plzeň, Švihovská 19
s odbočkami:* Domažlice
Folmava
Rozvadov
* Sušice
s colnou hliadkou:Česká Kubice
31.* Poprad, Zápotockého 9
s odbočkami:Jurgow PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Lysá nad Dunajcom- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Lysá Poľana PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
32.Praha 1, Na Poříčí 4
s odbočkami:Praha-hlavná stanica
* Praha-Bubny, stanica
* Praha-Těšnov, stanica
* Praha-Vršovice, stanica
* Praha-Žižkov, stanica
Praha-Holešovice, prístav
* Mělník
* Mladá Boleslav
33.Praha-Ruzyně, letiště
34.* Prešov, stanica
s odbočkami:Barwinek PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
* Orlov
35.* Rumburk, stanica
s odbočkou:* Varnsdorf
36.* Štúrovo, stanica- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
s odbočkami:Štúrovo-náklad. stanica- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Štúrovo-prevoz- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
Šahy- služba sa vykonáva na čs. území spoločne s colnými orgánmi MĽR
37.* Teplice, stanica
s odbočkami:Cínovec
* Chomutov
38.* Ústí nad Labem, Revolučná 3
s odbočkami:Ústí n. Lab.-prekladište Mariánska skala
Ústí n. Lab.-prekladište Větruše
39.* Znojmo, stanica
s odbočkou:Hatě
40.* Žilina, Hviezdoslavova 11
s odbočkami:Chyžné PĽR- služba sa vykonáva na poľskom území spoločne s colnými orgánmi PĽR
Suchá Hora

*) Označené colnice prejednávajú dovozné i vývozné zásielky v obvode uvedenom vo vyhláške Ministerstva dopravy uverejnenej v Tarifnom vestníku Ministerstva dopravy, ročník 1962, čiastka 51, pod číslom 42/51/62.

II. Colnice s poštovou vyclievacou agendou

Colnica pri pošte
1. Bratislava Bratislava 1
2. Brno Brno 2
3. Břeclav Břeclav 2
4. České Budějovice České Budějovice 2
5. Děčín Děčín 2
6. Hradec Králové Hradec Králové 2
7. Karlovy Vary Karlovy Vary 1
8. Košice Košice 2
9. LiberecLiberec 2
10. Nový Bohumín Nový Bohumín
11. Olomouc Olomouc 2
12. OstravaOstrava 02
13. Plzeň Plzeň 2
14. Praha Praha 121
15. Ústí nad Labem Ústí nad Labem 2
16. Žilina Žilina 2

III. Colnice a colné odbočky s povoľovacou agendou

a) Oprávnené vydávať povolenia na vývoz sťahovaných zvrškov a vecných darov:*)

Colnicapre okresy:
1. Banská BystricaBanská Bystrica, Lučenec, Prievidza, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar nad Hronom;
2. Bratislava Bratislava-mesto, Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trenčín, Trnava;
3. Brno Brno-mesto, Brno-vidiek, Blansko, Břeclav, Prostějov, Vyškov, Znojmo;
4. České Budějovice České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor;
5. Gottwaldov Gottwaldov, Hodonín, Kroměříž, Uherské Hradiště;
6. Hradec Králové Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Trutnov;
7. Jihlava Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou;
8. Karlovy Vary Cheb, Karlovy Vary, Sokolov;
9. Košice Košice, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Trebišov;
10. Liberec Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec;
11. Nitra (odbočka colnice Komárno)Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany;
12. Olomouc Bruntál, Olomouc, Přerov, Šumperk;
13. Ostrava Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Vsetín;
14. Pardubice (odbočka colnice Hradec Králové)Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí n. Orl.;
15. Plzeň Domažlice, Klatovy, Plzeň-mesto, Plzeň-juh, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov;
16. Praha Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník;
17. Prešov Bardejov, Humenné, Michalovce, Prešov;
18. Ústí nad Labem Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem;
19. Žilina Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Považská Bystrica, Žilina.

b) Oprávnené vydávať povolenie na bezodplatný dovoz tovaru pre fyzické osoby:*)

Všetky colnice a ich odbočky; pre dovoz motorových vozidiel však udeľujú povolenia len colnice v sídlach krajských národných výborov.

IV. Hraničné priechody do Nemeckej domokratickej republiky**)

Por. čísloPriechod
(colná cesta)
Pohraničná colnica alebo odbočka zriadená na priechode (pri odbočkách vyjadrené v zátvorke, ktorej colnici patria)Pracovný čas***)Poznámka
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1.Děčín - Bad SchandauDěčínnepretržitý
2.Vojtanov - Bad BrambachVojtanov (Cheb)nepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1.Děčín - Bad SchandauDěčínnepretržitý
2.Hrádek nad Nisou - ZittauHrádek n. Nis. (Liberec)nepretržitý
3.Rumburk - EbersbachRumburk6-22 hod.
4.Vojtanov - Bad BrambachVojtanov (Cheb)nepretržitý
Diaľkové cestné:
1.Cínovec - ZinnwaldCínovec (Teplice)nepretržitý
2.Hřensko - SchmilkaHřensko (Děčín)nepretržitý
3.Vojtanov - SchönbergVojtanov (Cheb)nepretržitý
Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov):
1.Hřensko - SchmilkaHřensko (Děčín)nepretržitý

V. Hraničné priechody do Poľskej ľudovej republiky

Por. čísloPriechod
(colná cesta)
Pohraničná colnica alebo odbočka zriadená na priechode (pri odbočkách vyjadrené v zátvorke, ktorej colnici patria)Pracovný časPoznámka
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1.Lichkov - MiedzylesieMiedzylesie (Lichkov)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
2.Petrovice u Karviné - ZebrzydowicePetrovice u Karvinénepretržitýspoločné služby na čs. území
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1.Český Těšín - CieszynČeský Těšínnepretržitý
2.Frýdlant v Č. - ZawidówZawidów (Liberec)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
3.Královec - LubawkaKrálovec (Náchod)denne od 5.30-12.30 a 16-21 h.
4.Lichkov - MiedzylesieMiedzylesie (Lichkov)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
5.Meziměstí - MieroszowMedziměstí (Náchod)denne 7-19 h.spoločné služby na čs. území
6.Mikulovice - GlucholazyMikulovice (Krnov)denne 7-18.30 h.
7.Nový Bohumín - ChalupkiChalupki (Nový Bohumín)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
8.Orlov - MuszynaOrlov (Prešov)nepretržitý
9.Petrovice u Karviné - ZebrzydowicePetrovice u Karvinénepretržitýspoločné služby na čs. území
Diaľkové cestné:
1.Běloves - Kudowa ZdrójKudowa Zdrój (Náchod)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
2.Český Těšín - CieszynČeský Těšínnepretržitýspoločné služby na poľ. území
3.Harrachov - JakuszyceJakuszyce (Liberec)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
4.Javorina - Lysá PolanaLysá Polana (Poprad)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
5.Starý Bohumín - ChalupkiChalupki (Nový Bohumín)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
6.Trstená - ChyžnéChyžné (Žilina)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
Pohraničný styk:
a) po železnici
1.Lichkov - MiedzylesieMiedzylesie (Lichkov)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
2.Petrovice u Karviné - ZebrzydowicePetrovice u Karvinénepretržitýspoločné služby na čs. území
b) po ceste
1.Běloves - Kudowa ZdrójKudowa Zdrój (Náchod)denne 6-21 h.spoločné služby na poľ. území
2.Český Těšín - Cieszyn (most Slobody)Cieszyn (Český Tešín)nepretržitýspoločné služby na čs. území
3.* Dolní Marklovice - Marklowice GórneDolní Marklovice (Petrovice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
4.* Habartice - ZawidówHabartice (Liberec)Po-St-So 8-19 h.
5.Harrachov - JakuszyceJakuszyce (Liberec)od 1. 5.-31. 10. denne 8-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-16 h.
spoločné služby na poľ. území
6.* Horní Lištná - Górna LesznaGórna Leszna (Český Těšín)denne 4-24 h.spoločné služby na poľ. území
7.Javorina - Lysá PolanaLysá Polana (Poprad)od 1. 5.-31. 10. denne 5-20 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-18 h.
spoločné služby na poľ. území
8.* Karviná 4 Ráj I - Kaczyce DolneKarviná 4 Ráj I (Petrovice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
9.* Karviná 4 Ráj II - Kaczyce GórneKarviná 4 Ráj II (Petrovice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
10.Královec - LubawkaKrálovec (Náchod)denne 7-9 h.
14-16.30 h.
spoločné služby na čs. území
11.* Lysá nad Dunajcom - NiedzicaLysá nad Dun. (Poprad)od 1. 5.-31. 10. denne 6-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 7-21 h.
spoločné služby na čs. území
12.* Mikulovice - GlucholazyMikulovice (Krnov)od 1. 5.-31. 10. denne 6-22 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 7-21 h.
spoločné služby na čs. území
13.* Podspády - JurgowJurgow (Poprad)od 1. 5.-31. 10. denne 6-19 h.
od 1. 11. -30. 4. denne 8-18 h.
spoločné služby na poľ. území
14.Starý Bohumín - ChalupkiChalupki (Nový Bohumín)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
15.* Suchá Hora - ChocholówSuchá Hora (Žilina)od 1. 5.-31. 10. denne 6-20 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 7-18 h.
16.* Šilheřovice - RudyszvaldŠilhéřovice (Nový Bohumín)4-23 h.
17.Trstená - ChyžnéChyžné (Žilina)od 1. 5.-31. 10. denne 6-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-18 h.
spoločné služby na poľ. území
18.* Vyšný Komárnik - BarwinekBarwinek (Prešov)od 1. 5.-31. 10. denne 7-19 h.spoločné služby na poľ. území
19.* Závada - GolkowiceGolkowice (Petrovice)nepretržitýspoločné služby na poľ. území
Turistické priechody:
1.Běloves - Kudowa ZdrójKudowa Zdrój (Náchod)denne 6-21 h.spoločné služby na poľ. území
2.Harrachov - JakuszyceJakuszyce (Liberec)od 1. 5.-31. 10. denne 8-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-16 h.
spoločné služby na poľ. území
3.Javorina - Lysá PolanaLysá Polana (Poprad)od 1. 5.-31. 10. denne 5-20 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-18 h.
spoločné služby na poľ. území
4.* Lysá n. Dun. - NIedzicaLysá nad Dun. (Poprad)od 1. 5.-31. 10. denne 6-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-18 h.
spoločné služby na čs. území
5.* Mikulovice - GlucholazyMikulovice (Krnov)od 1. 5.-31. 10. denne 6-22 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 7-21 h.
spoločné služby na čs. území
6.* Pomezní boudy - KrzaczynaPomezní boudy (Náchod)od 1. 5.-31. 10. denne 8-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-16 h.
spoločné služby na čs. území
7.* Suchá Hora - ChocholówSuchá Hora (Žilina)od 1. 5.-31. 10. denne 6-20 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 7-18 h.
8.* Špindlerovka - PrzesielkaŠpindlerovka (Náchod)od 1. 5.-31. 10. denne 8-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-16 h.
spoločné služby na čs. území
9.Trstená - ChyžnéChyžne (Žilina)od 1. 5.-31. 10. denne 6-19 h.
od 1. 11.-30. 4. denne 8-18 h.
spoločné služby na poľ. území
10.* Vyšný Komárnik - BarwinekBarwinek (Prešov)od 1. 5.-31. 10. denne 7-19 h.spoločné služby na poľ. území

*) Colné orgány vykonávajú kontrolu cestovných dokladov osôb prestupojúcich štátne hranice.

VI. Hraničné priechody do Sväzu sovietskych socialistických republík

Por. čísloPriechod
(colná cesta)
Pohraničná colnica alebo odbočka zriadená na priechode (pri odbočkách vyjadrené v zátvorke, ktorej colnici patria)Pracovný časPoznámka
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1.Čierna nad Tisou - ČopČierna nad Tisounepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1.Čierna nad Tisou - ČopČierna nad Tisounepretržitý
2.Veľké Kapušany - UžhorodVeľké Kapušany (Čierna n. T.)7-19 hod.
Diaľkové cestné:
1.Vyšné Nemecké - UžhorodVyšné Nemecké (Čierna n. T.)7-19 hod.
Pohraničný styk:
1.Vyšné Nemecké - UžhorodVyšné Nemecké (Čierna n. T.)7-21 hod.

VII. Hraničné priechody do Maďarskej ľudovej republiky

Por. čísloPriechod
(colná cesta)
Pohraničná colnica alebo odbočka zriadená na priechode (pri odbočkách vyjadrené v zátvorke, ktorej colnici patria)Pracovný časPoznámka
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1.Čaňa - HidasnémetiHidasnémeti (Košice)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
2.Fiľakovo - SomosköujfaluSomosköujfalu (Fiľakovo)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
3.Komárno - KomáromKomárom (Komárno)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
4.Rusovce - RajkaRusovce (Bratislava)nepretržitýspoločné služby na čs. území
5.Slovenské Nové Mesto - SátoraljaujhélySlovenské Nové Mesto (Košice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
6.Štúrovo - SzobŠtúrovonepretržitýspoločné služby na čs. území
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1.Čaňa - HidasnémetiHidasnémeti (Košice)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
2.Fiľakovo - SomosköujfaluSomosköujfalu (Fiľakovo)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
3.Komárno - KomáromKomárom (Komárno)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
4.Lenártovce - BánréveBánréve (Lenártvoce)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
5.Rusovce - RajkaRusovce (Bratislava)nepretržitýspoločné služby na čs. území
6.Slovenské Nové Mesto - SatoraljaujhelySlovenské Nové Mesto (Košice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
7.Štúrovo - SzobŠtúrovonepretržitýspoločné služby na čs. území
Diaľkové cestné:
1.Komárno - KomáromKomárnonepretržitýspoločné služby na čs. území
2.Milhošť - HidasnémetiMilhošť (Košice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
3.Rusovce - RajkaRajka (Bratislava)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
4.Slovenské Ďarmoty - BalassgyarmátSlovenské Ďarmoty (Fiľakovo)nepretržitýspoločné služby na čs. území
5.Slovenské Nové Mesto - SatoraljaujhelySlovenské Nové Mesto (Košice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
Pohraničný styk:
a) po železnici
1.Čaňa - HidasnémetiHidasnémeti (Košice)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
2.Fiľakovo - SmosköujfaluSomosköujfalu (Fiľakovo)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
3.Komárno - KomáromKomárom (Komárno)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
4.* Lenártovce - BánréveBánréve (Lenártovce)nepretržitýspoločné služby na maďar. území
5.Rusovce - RajkaRusovce (Bratislava)nepretržitýspoločné služby na čs. území
6.Slovenské Nové Mesto - SatoraljaujhelySlovenské Nové Mesto (Košice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
7.Štúrovo - SzobŠtúrovonepretržitýspoločné služby na čs. území
b) po ceste
1.* Hosťovce - TornanádaskaHosťovce (Košice)od 1. 5.-30. 9. denne 6-20 h.
od 1. 10.-30. 4. denne 8-17 h.
spoločné služby na čs. území
2.* Kalonda - IpolytarnocKalonda (Fiľakovo)od 1. 5.-30. 9. denne 6-20 h.
od 1. 10.-30. 4. denne 8-17 h.
spoločné služby na čs. území
3.Komárno - KomáromKomárnonepretržitýspoločné služby na čs. území
4.* Lenártovce - BánréveLenártovceod 1. 5.-30. 9. denne 6-20 h.
od 1. 10.-30. 4. denne 8-17 h.
spoločné služby na čs. území
5.* Medveďov - VamosszabadiVamosszabadi (Komárno)od 1. 5.-30. 9. denne 6-20 h.
od 1. 10.-30. 4. denne 8-17 h.
spoločné služby na maďar. území
6.Milhošť - HidasnémetiMilhošť (Košice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
7.Rusovce - RajkaRajka (Bratislava)nepretržitýspoločné služby na čs. území
8.Slovenské Ďarmoty - BalassagyarmatSlovenské Ďarmoty (Fiľakovo)nepretržitýspoločné služby na čs. území
9.Slovenské Nové Mesto - SatoraljauhelySlovenské Nové Mesto (Košice)nepretržitýspoločné služby na čs. území
10.* Šahy - ParassapusztaŠahy (Štúrovo)od 1. 5.-30. 9. denne 6-20 h.
od 1. 10.-30. 4. denne 8-17 h.
spoločné služby na čs. území
11.* Šiatoroš - SomosköujfaluSomosköujfalu (Fiľakovo)od 1. 5.-30. 9. denne 6-20 h.
od 1. 10.-30. 4. denne 8-17 h.
spoločné služby na maďar. území
c) po vode:
1.* Štúrovo - Esztergom (prievoz)Štúrovood 1. 4.-31. 10. denne 6-20 h.spoločné služby na čs. území
Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov):
1.Bratislava - prístavBratislavanepretržitý
2.Komárno - prístavKomárnonepretržitý

*) Colné orgány vykonávajú kontrolu cestovných dokladov osôb prestupojúcich štátne hranice.

VIII. Hraničné priechody do Rakúskej spolkovej republiky

Por. čísloPriechod
(colná cesta)
Pohraničná colnica alebo odbočka zriadená na priechode (pri odbočkách vyjadrené v zátvorke, ktorej colnici patria)Pracovný časPoznámka
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1.Břeclav - HohenauBřeclavnepretržitý
2.České Velenice - GmündČeské Velenice7.30-20 hod.
3.Devínska Nové Ves - MarcheggDevínska Nová Ves (Bratislava)7-22 hod.
4.Horní Dvořište - SummerauHorní Dvořištěnepretržitý
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1.Břeclav - HohenauBřeclavnepretržitý
2.České Velenice - GmündČeské Velenice7.30-20 hod.
3.Devínska Nová Ves - MarcheggDevínska Nová Ves (Bratislava)7-22 hod.
4.Horní Dvořište - SummerauHorní Dvořištěnepretržitý
5.Znojmo - RetzZnojmo7-19 hod.
Diaľkové cestné:
1.České Velenice - GmündČeské Velenicenepretržitý
2.Dolní Dvořiště - WullowitzDolní Dvořiště (Horní Dvořiště)nepretržitý
3.Hatě - Klein HaugsdorfHatě (Znojmo)nepretržitý
4.Mikulov - DrasenhofenMikulov (Břeclav)nepretržitý
5.Nová Bystřice - GramettenNová Bystřice (České Velenice)Ú-P 6-22 h.
od 6 So do 22 h.
Po nepretržite
6.Petržalka - BergPetržalka (Bratislava)nepretržitý
Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov):
1.Bratislava - prístavBratislavanepretržitý

IX. Hraničné priechody do Nemeckej spolkovej republiky

Por. čísloPriechod
(colná cesta)
Pohraničná colnica alebo odbočka zriadená na priechode (pri odbočkách vyjadrené v zátvorke, ktorej colnici patria)Pracovný časPoznámka
Diaľkové železničné pre prepravu osôb:
1.Cheb - SchirndingChebPo-So 8-16.45 hod.
nedeľa 13-17 h.
od 27. 7.-24. 9. 13-20 hod.
Diaľkové železničné pre nákladnú dopravu:
1.Aš - Selb - PlösbergAš (Cheb)7-19 hod.
2.Domažlice - Furth im WaldeDomažlice (Plzeň)nepretržitý
3.Cheb - SchirndingChebnepretržitý
Diaľkové cestné:
1.Folmava - Furth im WaldeFolmava (Plzeň)nepretržitý
2.Pomezí nad Ohří - SchirndingPomezí nad Ohří (Cheb)nepretržitý
3.Rozvadov - WaidhausRozvadov (Plzeň)nepretržitý

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 31/1964 Zb.

*) Vyhláška č. 32/1964 Zb.

**) Všeobecné poznámky k častiam IV-IX:
Na cestovné pasy alebo doklady ich nahrádzajúce môžu cestujúce osoby prestupovať štátne hranice na hraničných priechodoch uvedených v oddieloch „Diaľkové železničné pre prepravu osôb", „Diaľkové cestné", "Diaľkový styk po vode (preprava osôb i nákladov)" a z colného letiska Praha-Ruzyně; v styku medzi ČSSR a MĽR môžu čs. a maďarskí štátni občania cestujúci na základe cestovnej prílohy k obč. preukazu prestupovať štátne hranice aj na hraničných priechodoch pre pohr. styk (časť VII., oddiel „Pohraničný styk").
Na priepustky pohraničného styku môžu cestujúce osoby prestupovať štátne hranice na hraničných priechodoch uvedených v oddieloch: „Pohraničný styk".
Na turistické priepustky podľa Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o pohraničnom turistickom ruchu môžu cestujúce osoby prestupovať štátne hranice na hraničných priechodoch v časti V., oddiel „Turistické prechody".

***) Všeobecné poznámky k častiam IV-IX:
Pracovným časom sa rozumie čas, v ktorom sú priechody s cestovným stykom otvorené pre prestup cestujúcich cez štátne hranice alebo v ktorom na priechodoch pre nákladnú dopravu colnice prejednávajú tovar dopravovaný verejnými dopravnými podnikmi.