Čiastka č. 39/1965 Zb.

Vydaná dňa: 17.08.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov 01.09.1965