Čiastka č. 36/1965 Zb.

Vydaná dňa: 04.08.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci 19.08.1965