Čiastka č. 3/1965 Zb.

Vydaná dňa: 30.01.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1965 Zb. Vládne nariadenie o zmenách názvov niektorých fakúlt 01.02.1965
6/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) 30.01.1965