Čiastka č. 28/1965 Zb.

Vydaná dňa: 25.06.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb. 01.07.1965
53/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel 01.07.1965
54/1965 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb