Čiastka č. 26/1965 Zb.

Vydaná dňa: 01.06.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1965 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov a platoch funkcionárov Slovenskej národnej rady 01.06.1965
49/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 16.06.1965