Čiastka č. 25/1965 Zb.

Vydaná dňa: 27.05.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1965 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotnom dohovore o omamných látkach 11.06.1965