Čiastka č. 16/1965 Zb.

Vydaná dňa: 05.04.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1965 Zb. Vládna vyhláška o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom 05.04.1965
29/1965 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o nákupe a priamom predaji ovocia a zeleniny spotrebiteľom 10.04.1965