Čiastka č. 10/1965 Zb.

Vydaná dňa: 12.03.1965
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1965 Zb. Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií 12.03.1965