Čiastka č. 89/1964 Zb.

Vydaná dňa: 24.12.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
206/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou 08.01.1965
207/1964 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach. 08.01.1965