Čiastka č. 53/1964 Zb.

Vydaná dňa: 29.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb 01.07.1964
123/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov 01.07.1964