Čiastka č. 47/1964 Zb.

Vydaná dňa: 17.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
109/1964 Zb. Hospodársky zákonník 01.07.1964